Friday, December 06, 2013

ధ.భ.నే.శు.(TGIF)- హోకుThe flight is about to land at San Francisco Airport. An American starts a conversation with an Indian IT girl.

"Where are you going?"
"ఐయాం గోఇంగ్ టూ శాన్ జోస్(San Jose)"

"No. You should not say joes. HERE j will be spelled as h. It is San h-o-se " 
"థాంక్స్. ఐ విల్ రిమెంబర్ ఇట్"

"Where are you from?"
"రాహమండ్రి , ఇండియా "

"What is your name?"
"మై నేం ఈజ్ హలహ"

"Nice name. Its Reversable. What is your mother's name?"
"షి ఈజ్ నాట్ రివర్సబుల్. హర్ నేం ఈజ్ హానకి"

"When are you going back to India"
"మై ప్రాహెక్ట్ విల్ బీ ఓవర్ ఇన్ హూన్. మై హర్నీ బ్యాక్ టూ ఇండియా స్టార్ట్స్ ఇన్ హూలై"

"థ్యాంక్స్ ఫర్ ద హోక్. యు మేడ్ మై డే. ఐ విష్ యు గుడ్ లక్ అట్ యువర్ న్యూ హాబ్."