Thursday, May 31, 2007

ఓక ప్రశ్న ఇద్దరి సమాధానాలు:

ముఖ్యమంత్రి ని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ని ఒక టీ.వి. కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించారు. ఏదురెదురుగా కూచున్న వాళ్ళని యాంకర్ ప్రశ్నలేస్తోది.

మీరు బాగా అభివృధ్ధి చేసిన ప్రదేశం

ప్రభుత్వాధి నేత : నా నియోజక వర్గం
ప్రతిపక్ష నేత : నా నియోజక వర్గం

మీకు హైటెక్ పద్ధతిలో డబ్బు తినడం ఇష్టమా, ప్రాజెక్టులు పేరు చెప్పి డబ్బు తినడం ఇష్టమా?

ప్రభుత్వాధి నేత : రెండూ ఇష్టమే. రెండూ రెండు కళ్ళు లాంటివి.
ప్రతిపక్ష నేత : రెండూ ఇష్టమే. రెండూ రెండు కళ్ళు లాంటివి.

మీకు ఎదయినా పరాజయం ఎదురయితే దానికి కారణమేదని పిస్తుంది?

ప్రభుత్వాధి నేత.: నా ఎదురుగా కూర్చున్న ఆయన కారణమనిపిస్తుంది.
ప్రతిపక్ష నేత : నా ఎదురుగా కూర్చున్న ఆయన కారణమనిపిస్తుంది.

మీకు జీవితమంతా ఎలా గడపాలని పిస్తుంది?

ప్రభుత్వాధి నేత.: ప్రజా సేవలో
ప్రతిపక్ష నేత : ప్రజా సేవలో

అలా కాదు మీ శేష జీవితాన్ని ఎక్కడ గడపాలనిపిస్తోంది?

ప్రభుత్వాధి నేత.: ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో
ప్రతిపక్ష నేత : ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో

మీకు ఏమయినా ఆయనతో అభిప్రాయ బేదాలున్నాయా?

ప్రభుత్వాధి నేత.: ఆయనకు నేనంటే పడదు. నా అభివృధ్ది పథం వేరు. ఆయన అభివృద్ధి పథం వేరు.
ప్రతిపక్ష నేత : ఆయనకు నేనంటే పడదు. నా అభివృధ్ది పథం వేరు. ఆయన అభివృద్ధి పథం వేరు.

మీరు ఒకే మాట మీద వుండి ఓటు వేసేదెప్పుడు?

ప్రభుత్వాధి నేత.: మా జీతాలు పెంచాలని ఓటింగ్ పెట్టినప్పుడు.
ప్రతిపక్ష నేత : మా జీతాలు పెంచాలని ఓటింగ్ పెట్టినప్పుడు.

Tuesday, May 29, 2007

బ్లాగదాభి రామ బ్లాగర -- 4

.

బ్లాగుతీర్పులిచ్చువారు బోలెడీభూమండలంబు
లుర్వి బ్లాగులనెల్ల నుండు వింత తీర్పు
తీర్పుచెప్పువారు తమ తిక్క తీర్పులెరగరు
బ్లాగదాభి రామ బ్లాగర విహారి


తప్పులెన్నువారు తండోపతండంబు
లుర్వి జనులకెల్ల నుండు తప్పు
తప్పులెన్నువారు తమ తప్పులెరుగరు
విశ్వదాభి రామ విన వేమ.

.

Tuesday, May 22, 2007

జబ్బలు చరిచాం... అమెరికా తెలుగు బ్లాగర్ల సమావేశం జరిపాం.


జబ్బలు చరిచాం. అమెరికా బ్లాగర్ల సమావేశం జరిపాం.
(ఇది బస్తీమే సవాల్ కు పేరడీ కాదని మనవి)

సమ ఆవేశంతో సమావేశంలో పాల్గొన్నవారు: పద్మ ఇంద్రకంటి, రవి వైజా సత్య,
రానారె, ప్రసాద్ చరసాల,ఇస్మాయిల్, సురేష్ కొలిచెల మరియూ విహారి.తేదీ :19-May-07
సమయం :రాత్రి 10:00(తూర్పు తీర ప్రాంతం– సురేష్,ప్రసాద్,ఇస్మాయిల్ )
9:00(మధ్య ప్రాంతం – రవి, రానారె)
8:00(విహారీ కొండ ప్రాంతం)
7:00(పశ్చిమ తీర ప్రాంతం - పద్మ)
(భారత కాల మానం ప్రకారం తరువాతి రోజు ఉదయం 7:30 గంటలు)
స్థలం :దూర తంత్రుల్లో


సురేష్ గారు అందరికీ ఒక్క ఎనిమిది వందలు నంబరిచ్చి (1-800-xxx-xxxx) అందర్నీ దూర తంత్రుల్లో దూరమని ముందుగానే చెప్పారు. సరైన సమయానికే రవి, రానారె, సురేష్, ఇస్మాయిల్ లు తమ టెలిఫోను మీటలు నొక్కడం వల్ల పిచ్చాపాటి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వున్నారు. సేద్యం పనులు వుండడం వల్ల మూడు నిముషాలు ఆలస్యంగా విహారి సమావేశంలోకి చేరారు. కాసేపటికి పద్మ ఇంద్రకంటి గారు లాస్ ఏంజలిస్ నుండి కలిశారు.ప్రసాద్ అన్నీ పూర్తి చేసుకుని సమావేశంలో దూకుదాము అనుకునే సమయానికి వాళ్ళ అబ్బాయి వల్ల చిన్న అవాంతరమేర్పడి కొంచెం ఆలస్యంగా కలిశారు. అమెరికాలోని అన్ని టైం జోన్ల వాళ్ళు (ఒక్క హవాయ్, అలస్కా టైమ్ వాళ్ళు తప్ప) కలిశాం.


ఈ సమావేశానికో ప్రత్యేకత వుంది. ఇందులో దాదాపుగా ఎవరికీ ఇంకొకరు ఎలా వుంటారో తెలీదు. సురెష్ గారికి పద్మ గారు తెలుసు. రానారె, ఇస్మాయిల్ అప్పుడెప్పుడో విమానాలు పైకెగిరి కిందకు దిగే చోట కలుసుకుని బాంబులెలా తయారు చెయ్యాలో మాట్లాడుకున్నారు. అంతకు మించి ఎవరికెవరూ తెలీదు. అవతలి వ్యక్తి హావ భావాలు ఎలా వున్నాయో తెలీకుండా అందరూ తగు జాగ్రత్త గా మాట్లాడారు. కొంత సేపు గంభీరంగా మరికొంతసేపు ఉల్లాసంగా జరిగింది.


మొదటగా అందరూ తాము తెలుగు లిపిని ఎలా వాడుతున్నారో చెప్పారు. ఇస్మాయిల్ కావ్యనందనం ద్వార తెలుగు నేర్చుకున్నట్లు, రానారె మొదట ఫోనెటిక్ ఉపయోగించినా ఇప్పుడు ఇన్స్క్రిప్ట్ ద్వారా తెలుగును ఉపయోగిస్తున్నట్లు చెప్పారు.


తెలుగు ప్రచారాన్ని ఎలా పెంచాలనే విషయమ్మీద అందరూ ఎంతో విలువైన సలహాలు ఇచ్చారు. తెలుగు ను పెంచడానికి స్థానిక సంస్థల తొడ్పాటు తో కృషి చేయ్యాలని రవి చెప్పారు. అందులో భాగంగా అమెరికా లో వున్న తెలుగు సంఘాల సాలె గూళ్ళను తెలుగు యూనీ కోడీ కరించడం, తెలుగును ఎలా ఉపయోగించాలో చెప్పే విధానాలను అందరికి అందించడం మంచిదని చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి ఆచరణలో తెలుగు సంఘాల సాలె గూళ్ళను తెలుగీకరింపచేసే ప్రయత్నం కొన్ని కారణాల వల్ల కుదరక పోవచ్చునని విహారి చెప్పారు. కానీ తెలుగు సంఘాల సహాయాన్ని తీసుకుని వాళ్ళ సభ్యులందరికి తెలుగు వికీపీడియా గురించి, తెలుగు బ్లాగుల గురించి, తెలుగును ఎంత సులభంగా కంప్యూటర్లలో వాడచ్చో చెప్పే సమాచారాని అందిచవచ్చని అన్నారు.


సురేష్ గారు తనకు తెలుగులో మాట్లాడ్డం అంత బాగ రాదని పెద్ద జోక్ పేల్చారు. పొద్దులో ఆయన రాసిన వ్యాసాన్ని చూసి ఎవరైనా ఆ మాట నమ్ముతారా?


ప్రసాద్ తనకు C-Dac వాళ్ళు పంపిన సి.డి. వచ్చింది కానీ దానిని వ్యవస్థాపితం చెయ్యడంలో ఇబ్బందు లొస్తున్నాయని చెప్పారు. తరువాత విషయం ఫాంట్ల మీదికి మళ్ళింది. కంప్యూటర్లో తెలుగు వాడచ్చా అన్న సందేహాన్ని కొందరు వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఇస్మాయిల్ చెప్పారు.


కొత్త తెలుగు ఫాంట్ కోసం జరుగున్న అభివృద్ధి గురించి రవి చెప్పారు. ఫాంట్ల పోటీలో ప్రస్తుతం హైదరాబాదు నుండి అంబరీష్ గారు ఫాంటు తయారు చేస్తున్నారు. ఫాంటులు తయారు చేయటానికి కావలసిన పరిజ్ఞాన మున్న వారికి ఈ వార్త అందకపోవటం మరియు బహుమతి మొత్తం పెద్ద ఎక్కువేం కాకపోవటం ఎక్కువ మంది ముందుకు రాక పోవటానికి కారణాలని భావించటమైనది. ఫాంటు తయారీకి నగదు బహుమతి పెంచితే మరింత మంది పాల్గొనే అవకాశముందని పద్మ గారు అన్నారు. పద్మ ఇంద్రకంటి గారు గతంలో వేమూరి వేంకటేశ్వర రావ్ గారు పెట్టిన ఒక పోటీ గురించి చెబుతూ వచ్చిన ప్రతిస్పందన స్వల్పమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఫాంట్ల పోటీని కూడా తానా/ఆటా వారి ఆధ్వర్యంలో జరిపితే బాగుంటుందనే ఆలోచనని సభ్యులు కొద్దిగా చర్చించారు. ఎటువంటి నిర్ణయం ఇంకా తీసుకోబడలేదు.


తెలుగు లో అందరూ టైపు చెయ్యాలంటే దాని గురించి అన్ని సమాచారాలతో కూడుకున్న ఒక ఎక్జిక్యూటబుల్ ను అందిస్తే దాన్ని అందరూ తమ కంప్యూటర్లో వ్యవస్థాపితం చేసుకుని సులువుగా తెలుగు టైపు చెసుకునే సౌకర్యం వుంటుంది అని రానారె చెప్పారు. ఇది అందరికి నచ్చింది. బహుశా భా.తె.బ్లా.సం., బె.బ్లా.సం., అ.బ్లా.సం. వాళ్ళు అందరూ కలిసి దీని మీద పని చేస్తే మంచిదని అనుకున్నారు.


యాహూ లో యూనికోడ్ సపోర్ట్ పూర్తిగా లేకపోవడం, చాలా మందికి ఇంకా యాహూ email accounts ఉండడం: యాహూ బీటా లో యూనికోడ్ సపోర్ట్ ఉన్నా, చాలా మంది users పాత యాహూ కి అలవాటు పడి ఉండడం యూనికోడ్ వ్యాప్తికి చిన్న ఆటంకాలు అని అనుకోవడం జరిగింది. ఈమాట లో తెలుగు యూనీకోడ్ ప్రయత్నాన్ని దాని లో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను ఈమాట.కాం సంపాదకులైన సురేష్ గారు వివరించారు.


CDAC వాళ్లు విడుదల చేసిన ఫాంట్లు 'పైన పటారం లోన లొటారం' చందాన ఉండడం. కానీ, వాటికి copyright, licensing వివరాలు తెలిస్తే, ఆ ఫాంట్లు software ద్వారా 'బాగు'చేసి public domain లో ఉంచడం కష్టమేమీ కాదని సురేష్ గారు సెలవిచ్చారు. తాము ఇండియా వెళ్లినప్పుడు CDAC వాళ్లని కలిసి copyright వివరాలు వాకబు చేసి, ఆ ఫాంట్లని బాగు చేసే పని తన భుజస్కందాలపై వేసుకున్నారు. అందమైన యూనికోడ్ ఫాంట్లు అందుబాటులోకి రావడం అన్నది తెలుగు కంపూటింగ్ లో ముఖ్యమైన మైలురాయి అవుతుందని సభ్యులందరూ ఒప్పుకున్నారు. సురేష్ గారు భారత్ వెళ్ళినపుడు మన హైదరాబాద్ బ్లాగు మిత్రులను కలుస్తానని చెప్పారు.


తెవికీ గురించి: తెవికీలో సభ్యుల సంఖ్య కన్నా, దానిలో వ్యాసాలకి లింకు చేసేవారి సంఖ్య గణనీయంగా తక్కువ ఉండడం మీద పద్మ విచారం వెలిబుచ్చారు. (పల్లకీ ఎక్కేవారికన్నా మోసేవారి సంఖ్య ఎక్కువ ఉండడం విచిత్రం!) బ్లాగర్లందరూ తెవికీలో వ్యాసాలకి తమ బ్లాగుల్లో సందర్భోచితంగా లింకు చెయ్యాలనే పద్మ సలహా అంగీకరించబండింది.


బ్లాగుల్లో అభిప్రాయాలు తెలియచేయగలిగే interface అన్ని బ్లాగుల్లో ఒకేలాగా ఉంటే,పాఠకులకి బ్లాగుల్లో అభిప్రాయాలు తెలియచేయడం సులువు అవుతుందనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వెల్లడయింది. 'ఈమాట' సురేష్ గారు తాము తయారు చేసిన wordpress telugu comments plugin ని ఎవరైనా వాడుకోవచ్చని చెప్పారు. ఇది ఉపయోగించడం లో ఏర్పడిన ఒక చిన్న ఇబ్బందిని (bug) ని ప్రసాద్ గారు సురేష్ గారి దృష్టికి తెచ్చారు. అది త్వరలోనే పరిష్కరించబడుతుందని సురేష్ గారు హామీ ఇచ్చారు.


blogspot.com , wordpress.com లో (వీటికి సొంత plugins install చేసే అవకాశం లేదు) జావాస్క్రిప్ట్ ద్వారా తెలుగు అభిప్రాయాలు తెలియచేయగలిగే అవకాశం ఉందేమో పరిశీలించాలని పద్మ సూచించారు.


తెలుగు గురించి వీలయితే ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లాంటి తయారు చేసి వచ్చే తానా సమావేశంలో ప్రదర్శిస్తే బావుంటుందని విహారి చెప్పారు. అందుకోసం అందరూ ప్రయంత్నించొచ్చని అనుకున్నారు. ప్రజెంటేషన్ తయారు చేసే బాధ్యత రవి తీసుకున్నారు.బహుశా తమ కొత్త జీవిత భాగ స్వామికి తన బాధ్యతను అప్పచెప్పుతారని అనుకుంటున్నాం.


ఇంట్లో ఎప్పుడూ కంప్యూట కీబోర్డును టక టక లాడించే రానారే అందరికి ఉపయోగ పడే కొన్ని తెవికి లింకులు తయారు చేస్తానని అన్నారు. స్కూల్లో రెండో తరగతి చదివేటప్పుడు తమ మేస్టారు తనకు బహుమతి గా ఇచ్చిన చింత బర్ర ని ఆయుధంగా వాడుకుని అందరు బ్లాగర్లూ తమ బ్లాగుల్లో అవి పెట్టేటట్లు చూస్తానని చెప్పారు.


కార్య వర్గం ఏర్పాటు చేసుకునే అంత అవసరం ఇప్పుడు లేదు వీలయితే ఓ నాన్-ప్రాఫిటబుల్ సంస్థ గా నమోదు చేయించుకోవచ్చని సూచించడం జరిగింది. అందరూ కలిసి e-తెలుగు కు అనుబంధంగా పని చేస్తూ e-తెలుగు ఆశయాలే అమెరికా తెలుగు బ్లాగర్ల, అమెరిక వికీపీడియన్ల ఆశయాలుగా పని చెద్దామని నొక్కి వక్కాణించారు.


ఇలా మాట్లాడుతూ వుండగా తూర్పు తీర ప్రాంతం వారు నోట్లో చిటికెలు వేసుకోవడం వినిపించడం, పశ్చిమ తీరం వాళ్ళకు "ఆత్మా రాముడి" నుండి ఫోన్లు రావడం జరిగింది. ఇంకాసేపు అలానే మాట్లాడితే "మత్తు వదలర నిద్దుర మత్తు వదలరా.." అని తూర్పు నుంచి, "వివాహ భోజనంబు వింతైన వంటకంబు.." అని పశ్చిమం నుండి పాటలు వస్తాయని సమావేశాన్ని "శుభ రాత్రి" అని ముగించేశారు.


ప్రస్తుతానికి తీసుకొన్న కొన్ని నిర్ణయాలు:


* తెలుగు ప్రచార ఉద్యమాన్ని తీవ్ర తరం చేయడం.
* తెవికీ ని అందరికి అందుబాటులో వుంచడం
* బ్లాగుల విశిష్టతను తెలియ చెప్పడం.
* తెలుగు టూల్బార్ ఉపయోగాలు చెప్పడం.
* అన్ని బ్లాగులలో వికీపీడియా గురించి సమాచారాన్ని అందరికి కనిపించే చోటులో వించడం.
* వీలయితే అందరి బ్లాగుల్లో (కొత్త వారి) కామెంట్లు సులువుగా తెలుగు రాసేటట్లు వుంచడం


అడిగిన వెంటనే పైనున్న ఛాయ చిత్రాన్ని "గూగుల్ మామ" తో నిర్మించి పెట్టిన సురేష్ గారికి ధన్యవాదాలు.

గమనిక:

అమెరికాలో వున్న ఇతర తెలుగు బ్లాగర్లు,

త్వరలో జరగబోవు ఇంకో సమావేశంలో పాల్గొనాలని ఈ బ్లాగు ముఖంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మీకు ఇంకో కిటుకు చెబుతున్నా ఎవరికీ చెప్పకండి (కావాలంటే ఈ-మెయిల్ పంపించండి). మీరు కాఫీ తాగుతూనో లేక దుప్పటి కప్పుకుని గుర్రెట్టి( శబ్దం రాకుండా) ఊ కొడుతూనో కూడా సమావేశంలో పాల్గొనవచ్చు. కాకపోతే ఇందులో జ్యోతక్క వంటకాలు, కామత్ హోటల్ భోజనాలు, మావళ్ళి టిఫిన్ రూం పూరీ, సాగులు వుండవు.

గుంపులో కేకల
విహారి

Thursday, May 03, 2007

ధ.దే.ఈ.శు. ఏదో ఒక ఊసు

పిల్లలు స్కూలుకు వెళ్ళే సన్నివేశాలు పిల్లలున్న అందరికి గుర్తుంటుంది. భారత్ లో అయితే ఆరున్నొక్క రాగం తొ మొదలయ్యి చెవులు ఎర్ర రంగులోకి, చెంపలు గులాబి రంగులోకి, వీపు వివిద రంగుల్లోకి వర్ణ సంక్రమమయి ఇంధ్రధనుస్సు వెలిశాక బుజ్జి శాల్తీ నిండైన రిక్షాలోకో, ఆటోలోకో వెళ్తుంది. ఆ వెళ్ళే వాహనాన్ని చూస్తే ఇంధ్ర ధనుస్సు గుంపు అరుచుకుంటూ వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అమెరికాలో అయితే ఆ ఇంధ్రధనుస్సు అంతా ఇంట్లో వుండేట్టు చూసుకోవాలి లేకపోతే నెమలి ఈకల రంగులు గుర్తుకుతెచ్చుకుని ఆ ఈకల ధారి శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం చూడాల్సి వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి మా బుడ్డోడు రంగుల్లేకుండా స్కూలుకు వెళ్తున్నాడు. కాకపొతే మాకే ఎక్కువ రంగుల పడుతున్నాయి వాడి మాటల్తో.


మామూలుగా స్కూలుకు వెళ్ళి వచ్చిన పిల్లలు స్కూల్లో ఆ రోజు ఏమి జరిగిందో గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పేస్తారు. దానికి మా వాడు రివర్స్. ఇదిగో నిన్న జరిగిన సంభాషణ మా వాడు K.G. స్కూలు నుండి వచ్చిన తరువాత.


బుడ్డోడి అమ్మ: నాన్న! ఈ రోజు స్కూల్లో ఏమి చెప్పారు?

బుడ్డోడు : నేను చెప్పను.

అమ్మ: అది కాదు నాన్నా స్కూల్లో ఏమి జరిగిందో ఇంట్లో చెప్పాలని నీకు స్కూల్ టీచర్ చెప్పింది కదా.

బుడ్డోడు : నేను చెప్పనంటే చెప్పను అంతే.

అమ్మ: చెప్పు నాన్న ప్లీజ్.

బుడ్డోడు : అయితే నువ్వు పొద్దున్నుండి ఏమి చేశావో చెప్పు అప్పుడు నేను ఆలోచిస్తా చెప్పాలో వద్దో.

అమ్మ: ? ? ?:

:

అదృష్టం ఎన్ని సార్లు తలుపు కొడుతుంది?

మల్లిక్ గారి ప్రోగ్రాం అయిపోయింది. దానికి తోడు విజయ లక్ష్మి మరియు విశ్వమోహన్ ల మ్యూజికల్ నైట్. ఆ పాటల హుషారు మల్లిక్ జోకుల సరదాలు అన్నీ అయ్యేసరికి రాత్రి పదకొండు. దాని తరువాత ఇంకొకరి ఇంట్లో భొజనాలు అయ్యేసరికి రాత్రి ఒంటి గంట బెల్లు టంగు మని కొట్టింది. అసలే ఆదివారం రాత్రి తరువాతి రోజు ఆఫీసుకు తొందరగ వెళ్ళక పోతే బాసు మన పేరు గోడ బల్ల మీద జక్కనా మాత్యులు లాగా చెక్కేస్తాడు. మిస్టర్ డొక్కు గాడికి జక్కన పోస్టు ఇవ్వడమెందుకని 40 మైళ్ళ దూరం లో వున్న బెడ్రూముకు చేరుకుని నిద్రపోవాలనే తాపత్రయం తో కారు ఎక్కి రెండు కాళ్ళూ త్వరణయంత్రం(ఆక్సిలేటర్) మీద పెట్టి 'సొంతోడి కి సెజ్ పర్మిట్' ఇచ్చినంత స్పీడు గా వెళ్తున్నా.


ఓ ముప్పై మైళ్ళ దాకా అదృష్ట దేవత నా వెంటే వుండి అన్ని విధాల ప్రొత్సహించి ఇల్లు దగ్గరవుతుందనగా నా డ్యూటీ అయిపోయింది నా రీప్లేస్మెంట్ వస్తాదో రాదో తెలీదు ఇక నే వెళ్ళొస్తా ఈ మధ్య ఓవర్ డ్యూటి అయిపోయింది అని వెళ్ళి పోయింది. సరిగ్గా అపుడే టైం చూసి శనేశ్వర రావ్ సీన్ లోకొచ్చి నా అదృష్టం జోన్ లో దూరి తలుపేసుకున్నాడు. అంతలో వెనకల నుండి మిరుమిట్లు గొలిపే రంగు రంగుల కాంతితో వెలుతురు వచ్చింది. నెక్స్ట్ షిఫ్టు అదృష్ట దేవత వచ్చింది కాబోలు అని సంబరపడితే సౌండిచ్చి మరీ కారును ఆపాడు ఆ కౌంటీ పోలీసు మామ. శనేశ్వర రావ్ ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటుండగా కారును రోడ్డు పక్క ఆపాను.


ఆ ఆరున్నర అడుగుల పోలీసోడు వచ్చి కారు కిటీకీ కొట్టి దూరంగా వెళ్ళి కుడి చేతిని బెల్టు గన్ను మీద పెట్టి “ఆర్యా! మీరు 45 మైళ్ళ దగ్గర 75 లో వెళుతున్నారు మీకు స్పీడంటే భలే ఇష్టం లాగుంది. నాక్కూడా నీలాంటి వాళ్ళంటే పిచ్చ పిచ్చ నచ్చేస్తారు, నా రాడార్ గన్నుకు కూడ భొలే నచ్చారంట. అందుకే ఓ సారి నీ లైసెన్సూ, ఇన్ సూరెన్సూ, నీ కార్ రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్లూ ఇస్తే ఓ సారి కాపీ కొట్టుకుని నీకే ఇచ్చేస్తా” అని చెప్పాడు మొహం మీద పెద్ద గాటు పెట్టుకుని.

నిగ నిగ మెరిసే జుబ్బా దానికి కిందుగా రెడీ మేడ్ లాల్చీ ధరించి వున్నా, వెనకల సేం టూ సేం డ్రెస్ నిద్ర బోతున్న బుడ్డోడికి, ఆ పక్కనే నాజూకైన చీర కట్టిన నా రెండో సగం. ఇవన్నీ చూస్తే ఆపొలీసోడికి గుర్తొచ్చేది ఏ ఆఫ్ఘనిస్థానోడో తప్ప భారతీయుడు గుర్తుకు రాడు. జనప నార గడ్డం లేదు గాబట్టి కొంచెం కరుణించి బెల్ట్ గన్ను మీద చెయ్యి మాత్రమే పెట్టుకుని మాట్లాడాడు లేక పోతే ట్రిగ్గర్ మీద వేలు పెట్టుకుని మాట్లాడే వాడు.


కార్లో ఎలుక లాగా కెలికి అన్నీ తీసి ఇచ్చా. శనేశ్వర రావ్ నా మీద ప్రేమ కొద్దీ క్వాలిటీ ఎక్కువుండాలని ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నుంచి లోన్ తీసుకుని నాకు ప్రత్యేక నిధి సప్లై చెయ్యడం వల్ల కొత్త ఇన్ సూరెన్స్ కాగితాలు కార్లో లేవు. లేవని చెబ్తే అంత వరకు బాధగా ఉన్న పోలీస్ మొహం పదెకరాల బీడు భూమి పక్కన ఫ్యాబ్ సిటీ వచ్చినట్టు వెలిగి పోయి 4 పాయింట్లు ఇచ్చేవాడు కాస్త 10 పాయింట్లు ఇచ్చి నా చేత ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకుని గెంతులేసుకుంటూ వెళ్ళి పోయాడు. "ఈ రేయి తీయనిది.." అనె పాట పాడు కుంటూ వెళ్ళడం స్పష్టంగా వినిపించింది. వెళ్తూ వెళ్తూ "హావ్ యె బెట్టర్ డే" అని వాగుడొకటి హై కోర్టు తిట్టిన తర్వాత డిల్లీ మేడం డిన్నరుకు పిలిచి తిట్టినట్టు. “వెధవా మూడేళ్ళ నుండి ఒక్క టికెట్టూ లేకుండా డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు పది ఇస్తావా?” అని కారు కిటికీలు మూసేసి తిట్టుకున్నా. ఇల్లు చేరేంతవరకు నా సగ భాగం "స్లో గా నడుపు..స్లో గానడుపు" అని ఒకటే రొద. కారు గ్యారేజ్ లో పార్క్ చేసినతరువాత కూడా "స్లో గా నడుపు..స్లో గా నడుపు.." అనే రింగ్ టోన్ మాత్రం వదల్లేదు.

ఆ రాత్రి ఆ టికెట్టొచ్చిన ఆనందంతో వూహా లోకాల్లో విహరించి సరైన టైముకు ఆఫీసుకు వెళ్ళి మధ్యాహ్నం ఏదో పని మీద తిరిగి ఇంటికి రావడానికి ఆఫీసు పార్కింగ్ ప్లేస్ లో నుండి కారు తీసి బయటకు వస్తున్నా. శనేశ్వర రావ్ సూటూ బూటూ వేసుకుని డబుల్ దర్జాగా డబుల్ చీస్ బర్గర్ ఆరగించినతరువాత ఐస్క్రీం తింటూ నా వెన్నంటే వున్నాడని మర్చిపోయాను. ఈ సారి సిటీ బ్యాంకు వాళ్ళ దగ్గర లోను తీసుకుని వచ్చాడేమో మరింత ఎఫెక్టు కోసం. సర్వ శక్తులూ ఒడ్డి ఆక్సిలేటర్ మీద నున్న నా కాలు మీద డెబ్బై కేజీల బరువు పెట్టి ముందుకు తోశాడు. అలా రోడ్లోకి రావడం ఆలస్యం “హోళీ” అంటూ రంగులేసుకుని స్కూటర్ మీద ఓ ముసలి పోలీసావిడ నా కారు వెనకాల పడింది. శనేశ్వర రావ్ మాత్రం అద్దెకు తెచ్చిన సూటు మీద ఐస్క్రీం పడుతున్నా పట్టించుకోకుండా తెగ ఎంజాయ్ చేస్త్తున్నాడు.

హోళీ అంటే పోలీసులు దొంగల వెంట పడేటప్పుడు రంగు రంగుల బులుగు బులుగు బల్బులేసుకుని తిరుగుతారే ఆ టైపు అన్నమాట. హోళీ అనగానే అర్థమయిపోయుంటే మీరు హాలీవుడ్ సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తారని అర్థం. అర్థం కాకపోతే తెలుగు లో కి డబ్ చేయబడిన రాకాసి వీరుడు, గుంటనక్క సుందరి, మాయా గండర గండడు, మృత్యు ఘీంకారం లాంటి సినిమాలు చూడమని మనవి.

“ఎంత ఘాటు ప్రేమయో..” అని పాడుకుంటూ కారు పక్కన ఆపా. ఈ సారి పగలు అందునా ఆ చుట్టుపక్కల మన లాంటి మొహాలు ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల గన్ను జోలికి వెళ్ళ కుండా పక్కింటి అవ్వ లాగా “బిడ్డా! ఇక్కడ వున్న స్పీడ్ లిమిట్ 30 నువ్వు వెళ్తోంది 42” అని చెప్పి నా పత్రాలు చూపెట్ట మంది. నేను టపీ మని 11 గంటల క్రితం వచ్చిన “టికెట్” చూపించా. “అడ్డడ్డే.. అలా జరిగిందా. కానీ ఇది ఆ కౌంటీ వాళ్ళది. ఆ కౌంటీ వేరే కాబట్టి నా సన్మాన పత్రాన్ని నువ్వు స్వీకరించవలసిందే” అని స్వీటుగా చెప్పింది సొట్టలు పడిన బుగ్గల్తో. అడ్డడ్డే అనగానే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టనిపించి చేతిలో పత్రం తో రావడం చూసి ఆశలు ఆవిర్లు, మంటలు అయిపోయాయి. ఆ ఇచ్చిన పత్రం లో 4 పాయింట్లు ఇచ్చింది. శనేశ్వర రావ్ ఐస్ క్రీము చప్పరించుకుంటూ నా భుజాల మీదుగా తొంగి చూస్తున్నాడు ఇవాళ తన పనితనం ఎంత అని. లాగి ఒక్కటిచ్చా వెళ్ళి వెనక సీట్లో పడ్డాడు.

ఏడ్చే పిల్లాడి చేతిలో బెల్లమ్ముక్క పెట్టినట్టు “నువ్వు కోర్టు కెళ్ళకుండా డైరెక్టుగా డబ్బు కట్టేసేటట్టయితే రెండు పాయింట్లతో సర్దుకోవచ్చు” అని సెలవిచ్చి టాటా, బిర్లా, అనిల్ అంబానీ, ముఖేష్ అంబానీ అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఆ పోలీసు అవ్వ. కిక్కురు మనకుండా "ధన్యోస్మి మహిళామణీ" అని సెలవు తీసుకుని "పేదరాశి పెద్దమ్మ లాగా మాట్లాడి మంత్రాల చింతక్క లాగా టికెట్టిస్తావా ముసల్దానా? " అని గొణుక్కుంటూ ఇంటికెళ్ళా.

శనేశ్వర రావ్ "వీడ్ని ఇవ్వాల్టికి వదిలేస్తా. నా ఆఫ్ షోర్ జాబ్ అయిపోయింది ఇక ఆన్ సైట్ వెళ్ళి భారత్ లో కొంత మంది భరతం పట్టాలి" అని వెళ్ళిపోయాడు.


తరువాత రోజు నుండి మా బడ్జెట్ మేము చేరుకున్నాము అన్నట్టు మా ఆఫీసు రూట్లో స్పీడ్ లిమిట్ 35 కు మార్చారు నా హితులయిన కౌంటీ వారు. బుద్ధి హీనులు పరీక్షలయిపోయిన తరువాత ఆన్సర్లు గుర్తొచ్చి ప్రయోజనం లేదు అని తెలీదు.

ఈ 2 పాయింట్లు, రాత్రొచ్చిన 10 కలుపుకుంటే నాకు 12 పాయింట్లు. దాన్నే లొట్టో లాటరీ కొట్టడం అంటారు. 12 పాయింట్లుంటే నాలుగు టైర్ల కారు బదులు ఎనిమిది టైర్ల బస్సులో చక్కగా వెళ్ళచ్చు ఎక్కడికైనా. పైగా బోల్డంత మంది తోడు. బస్సులో బుక్కులు చదువుకోవచ్చు, FM లో “రాక్ బేబీ రాక్... షేక్ బేబీ షేక్.... ” అనే పాటలు వింటూ బజ్జోవచ్చు. లేదా "జన్మ మెత్తితిరా.. అనుభవించితిరా.." అనే పాటలు పాడుకుంటూ ముక్కు చీదుకుంటూ పక్కనోడి టోపీ కి రాయొచ్చు. ఇంకా బోలెడు కార్ పెట్రోలు ఖర్చు మిగులు. పెట్రోలు ఖర్చు తగ్గించినందుకు బుష్షు బాబాయ్ పిలిచి అవార్డు ఇచ్చినా ఇవ్వచ్చు. వారాంతాల్లో సకుటుంబ సమేతంగా బస్సు ఎక్కుతూ దిగుతూ వుండే సీను కళ్ళ ముందు 3-డి లో సాక్షాత్కరించింది. 12 పాయింట్లు వస్తే కారు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మటాష్ మరి.


పది పాయింట్లిచ్చిన కౌంటీ కోర్టు కెళ్ళి నా అసలు ఇన్ సూరెన్స్ పేపర్లివ్వగానే 6 పాయింట్లు తీసేసారు. ఇక మిగిలింది 4 పాయింట్లు. నా పేరు పిలవగానే బోనులో కెళ్ళి జడ్జి ముందు నిలబడ్డా. నేను ఎందుకు స్పీడుగా వెళ్ళానో చెబితే శ్రద్ధగా విని (కాదు నటించి), గత 3 సంవత్సరాలుగా ఏమీ “రశీదులు” లేవు కాబట్టి రెండే పాయింట్లు ఇస్తున్నా. ఇంకా ఒకటి తగ్గాలంటే “రక్షణాత్మక నడుపుడు”(defensive driving) క్లాసుకెళ్తే తగ్గుతుంది అన్నాడు.

"మీ కరుణా కటాక్షములకు జన్మ తరించెన్ స్వామీ! ఎప్పుడైనా నాకు మీ కౌంటీ నందు ఉద్యోగమొచ్చిన ఎడల ప్రోగ్రామింగ్ అంతా తెలుగులో ఇంలీ ఈక్ రాసేసి మీ మీద కక్ష తీర్చుకునే రోజు రావాలని దీవించండి" అని బోను దిగేశాను.

ఇంతకు ముందు నా తప్పు లేక పోయినా లేన్ మార్చేటప్పుడు టికెట్ రావడం జరిగింది. అప్పుడు ఇరగ దీద్ధామని “అభిమన్యుడు” లెవెల్లో కోర్టుకు వెళ్ళాను. అభిమన్యుడికి జరిగిందే జరగడం వల్ల “అనువు గాని చోట అధికుల మనరాదు ..” అనే వేమన పద్యం నేను అక్కడ వున్నంత సేపు వాళ్ళు వినిపించడం వల్లా "బుధ్ధం శరణం గచ్చామి..బుద్ధం శరణం" గచ్చామి అని బయటకు వచ్చేశా.

ఇది జరిగి ఓ రెండు సంవత్సరాలు అవుతోంది.

అమెరికా ట్రాఫిక్ టికెట్ గురించి:

టికెట్ అంటే ఉల్లంఘన చేసినందుకు ఇచ్చే రశీదు. వీలయితే చెక్కు పంపించి ఫైను కట్టుకోవచ్చు లేదా కోర్టు కెళ్ళి అటార్నీ ద్వారా వాదించుకోవచ్చు. ఏ సమయం లో నయిన 12 పాయింట్లు వస్తే లైసెన్సు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు సస్పెండ్ చేస్తారు. ఏ రెండు సంవత్సరాల లో నయినా 18 పాయింట్లు వస్తే కూడా లైసెన్సు సస్పెండ్ చేస్తారు. వచ్చిన ప్రతి పాయింటూ మూడు సంవత్సరాల తరువాత డ్రైవింగ్ రికార్డు నుండి తొలగించ బడుతుంది. ఒక్కసారి పాయింట్లు వచ్చాయంటే అది కారు ఇన్ సూరెన్స్ మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. నెలకు ముప్పై డాలర్లుండే ఇన్ సూరెన్సు మూడు వందలు దాటినా ఆశ్చర్యం లేదు. మరీ ఎక్కువయితే లైసెన్సు పోతుంది.

బ్లాగదాభి రామ బ్లాగర -- 3

అజ్ఞాత కామెంటుకు అవకాశ మిచ్చిన
గుడ్డు బ్లాగుల నెల్ల మడ్డి రాతలు పెట్టు
బూతుగూళ్ళ తిరిగెడి కుక్క బ్లాగు తీపెరుగునా
బ్లాగదాభి రామ బ్లాగర విహారి


ఆ.వె.: అల్పజాతి వాని కధికారమిచ్చిన
దొడ్డ వారి నెల్ల దొలగ గొట్టు
చెప్పుతినెడి కుక్క చెరుకు తీపెరుగునా
విశ్వదాభి రామ విన వేమ.::::::::::::::::::::::::::::::

Wednesday, May 02, 2007

మెదడుకి మేత.మీరూ మేము ఒకటే...

ప్లేట్లోని వడ్డింపు తేడాలు కనుక్కోండి చూద్దాం.


** ఫోటో: 2-మే-07 న ఆంధ్రజ్యోతి లో వచ్చినది


:

బ్లాగదాభి రామ బ్లాగర - 2

బ్లాగరెపుడు బల్కడు ఆడంబరముగాను
నెట్జెనుండు కెల్కు సాలె గూడును
బ్లాగు చెప్పినట్లు భారత టీవీ చెప్పునా
బ్లాగదాభి రామ బ్లాగర విహారి

ఆ: అల్పుడెపుడు పల్కుడాడంబరముగాను
సజ్జనుండు పల్కు చల్ల గాను
కంచు మ్రోగునట్లు కనకంబు మ్రోగునా
విశ్వదాభి రామ విన వేమ

:

Tuesday, May 01, 2007

బ్లాగదాభి రామ బ్లాగర - 1

బ్లాగ లేని చోట బ్లాగరి అనరాదు
చిన్న టపానయిన గొదువ గాదు
చిలిపి యుద్ధమందు బ్లాగ్గుంపు ఉండదా
బ్లాగదాభి రామ బ్లాగర విహారి

నా ఈ పద్యాన్ని ఇంకా రాబోయే ఎన్నో పద్యాలను ఎవరో కాపీ చేశారని విన్నాను. నా పద్యాలు మూలన పడక ముందరే నేను కాపీ రైట్ల కోసం ప్రయత్నిస్తూ అవసరమైతే మీరు సాక్షులుగా నిలబడతారనే ఆశ తో రాస్తున్నాను. ఇక ఊరుకుంటే లాభం లేదు మొన్న రానారె నేడు సొపేటి ఇలా బ్లాగేస్తున్నారు.

సొపేటి గారు రాసిన దాన్ని చూసి వచ్చిన స్పందన ఇది :-) ఏదో సరదాకి రాశా :-)


ఆ.వె.:అనువుగాని చోట నధికులమనరాదు
కొంచమయిన నదియు గొదువ గాదు
కొండ యుద్ధమందు గొంచమై యుండదా
విశ్వదాభి రామ వినుర వేమ