Wednesday, June 20, 2007

బ్లాగదాభి రామ బ్లాగర -- 5

:

గుండె నిండు టపానొక్కటైనను చాలు
హండ్రెడయిననేమి చెత్త టపాలు
స్పూర్తి కలుగు టపా పక్షానికొక్కటైనను చాలు
బ్లాగదాభి రామ బ్లాగర విహారి


గంగి గోవు పాలు గరిటడైనను చాలు
కడివెడైననేమి ఖరము పాలు
భక్తి కలుగు కూడు పట్టెడైనను చాలు
విశ్వధాభి రామ వినుర వెమ

:

No comments: