Tuesday, April 01, 2008

ఈ వారం సిధ్ద -- బుద్ధ ( ఫోటో సాక్షి )

:::::::::


"అయ్య గారూ, మీరు కారు డ్రైవింగ్ టెస్టు పాసయ్యారా?"
"పాసవకుండా లైసెన్సు ఎలా ఇస్తార్రా? నువ్వా ఈనాడు చదవడం మానేసి సాక్షి చదువు నిస్పక్షపాతం అంటే ఏంటో తెలియచెబుతోంది.రేపో మాపో ఎన్టీఆర్ గండి పేట ఆశ్రమం లో కట్టించిన గుడిసెకు వాడిన బోద బంగ్లాదేశ్ నుండి ఎలా అక్రమంగా తరలించారో సవివరంగా, సచిత్రంగా ఒక పరిశోధనాత్మక వ్యాసం రాస్తారు. అది చూసయినా ఈ ప్రభుత్వంలో నిజాయితీ ఎంత వుందో తెలుస్తుంది. ప్రతి దానికీ డౌటే నీకు.కష్టపడి పరీక్ష రాసి లైసెన్సు తెచ్చుకున్నా.సరే డ్రైవింగ్ గురించి ఇప్పుడెందుకడిగావ్?"
"ఏం లేదు. యు టర్న్ ఎలా తీసుకుంటారో చెబ్తారా? "
"వెళ్ళి ఈయన్ని కానీ ఈయన్ని కానీ అడుగు."
"అదే ఎందుకలా జరిగింది?"
"రెండో మూడో ప్రాజెక్టులొచ్చుంటాయి లేదా నాలుగో అయిదో కాళ్ళు విరుగుంటాయి. కొంత మందికి డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ కి రావాల్సిన కానుకలు ఉగాదికి కొంచెం తొందరగా వచ్చాయి అంతే."
"ప్రతి సారి డిసెంబరు లోపల తెస్తా ఇస్తా.. డిసెంబరు లోపల తెస్తా ఇస్తా .. అన్నది ఎవరండి?"
"ఇదిగో ఈయనే . ఈయన అన్న ప్రతి సారి జనవరి వచ్చింది కానీ ఆయన చెప్పిందేమీ రాలేదు."
"మీరు కూడా ఇవ్వటం మొదలు పెట్టినట్టున్నారు. మొన్న మన పొలం దున్నుతున్నప్పుడు కొన్ని పురాతన విగ్రహాలు దొరికాయి కదా వాటిని ఎక్కడ ఇచ్చేశారు?"
"ఇదిగో ఇందులో పనిచేసే వాళ్ళకు ఇచ్చేశా. వాళ్ళు ఇటువంటి పరిశోధనల్లో మహా ఘటికులు."

"హజ్ యాత్ర చేసేవాళ్ళకు సౌకర్యాలు, జెరూసలం వెళ్ళే వాళ్ళకు సదుపాయాలు కలుగచేస్తున్నారు కదా మరి తిరపతి వెళ్ళే వాళ్ళకు ఏమి ఇస్తున్నారు."
"ఇదిగో ఇవి ."
"మీరు మరీనూ అది తిరపతి వెళ్ళని వారిక్కూడా ఇస్తున్నారు.రేపో మాపో రాష్ట్ర ప్రజలకు మిగిలేది అదే.దానిక్కూడా ఇందిరమ్మ పథకం పెడతారేమో.ఇరవై నాలుగ్గంటలూ ప్రజలకు వేద్య సేవలు, విద్యుత్ సేవలు అందిస్తామన్నారు కదా చాలా విద్వత్తు వున్న ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళు. ఈ ఇరవై నాలుగ్గంటల మీద మీ అభిప్రాయమేమిటో..."

"బార్ల దార్ల డోర్లు బార్లా
బీర్ల వీర్లు రోడ్ల బోర్లా "

"నేను సౌకర్యాల మీద అడిగితే మీరు 'నిషా'కార్యాల మీద చెబుతున్నారు."
"నేను చెబుతోన్నది అదే 24 గంటల సౌకర్యాల గురించే. అదీ నిఖార్సుగా నడుస్తున్న వాటిగురించి. నా మీద కొంచెం విశ్వాసముంచరా "
"లేకుండా ఎక్కడా పోలేదు.నేను మీ మీద అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టే అంతటి వాడిని కాను."
"పాపం బాబు"
"ఇప్పుడు బాబు కేమయింది?"
"అవిశ్వాస తీర్మానం నెత్తిన పెటుకున్నాడు కదా."
"ఏనుగు నెత్తిన వాన కురిపిస్తున్నాడు."

"మన బ్లాగులోళ్ళు బాబు పక్షమా, వై.ఎస్. పక్షమా?"
"కొంత మంది బాబు, కొంత మంది వై.ఎస్."
"మరి మీరో?"
"నేను వీరి పక్షం."
:::::::::

"అయ్యా, ఈనాడు ను న్యూస్ టుడే,ఆంధ్ర జ్యోతిని స్పాట్ న్యూస్ అని అంటారు కదా. అలాగే సాక్షిని ఏమంటారు."
"నేను చెప్పడమెందుకులే నేను ఏ unbiased న్యూసో అంటాను నువ్వేమో నేను లడ్డూలు తిన్నా జాంగ్రీలు తిన్నా అంటావు అవన్నీ ఒద్దు కానీ నువ్వే చెప్పేసెయ్."
"Witchy News అంటారు."

:::::::::

4 comments:

Rajiv Puttagunta said...

Variety gaa baaney vundhi. Kaakapothey mee mark chenukulu konchem thakkuvagaa vunnai.

PS: Appudey naa gundu mee medha prabhaavam choopisthundhanukunta!!!

Naveen Garla said...

B వ్రాయబోయి W వ్రాశారా? ;)

Anonymous said...

మీరు దైవజనుల పక్షమెందుకయ్యారో చెప్పాలని పురజనుల కోరిక!:)

Niranjan Pulipati said...

బాగు బాగు :)